Ples

plesna smer pri standardnih plesih pomeni plesati  v krogu, v nasprotni smeri urinega kazalca.

Ples je govorica telesa, ki se izraža skozi ritem glasbe.  Množico plesnih oblik delimo v raznovrstne skupine: standardni plesi, latinsko-ameriški plesi, družabni plesi, otroški plesi, folklorni plesi, disco plesi, show plesi, orientalski plesi .

STANDARDNI PLESI:

  • Angleški ali počasni valček (pleše se v ¾ taktu; ritem: prva doba je poudarjena, drugi dve ne; štejemo:1,2,3)
  • Tango (pleše se v 2/4 taktu, ritem: SS QQS QQS)
  • Dunajski ali hitri valček (plešemo v ¾ taktu, ritem: prva doba je poudarjena, drugi dve ne; štejemo:1,2,3)
  • Slowfox ali fokstrot (plešemo v 4/4 taktu, ritem: SSQQ ali SSSS)
  • Quickstep (plešemo v 4/4 taktu, ritem: SSQQ)

Standardne plese navadno plešemo v t.i. zaprti plesni  drži. V tehniki so stopala za razliko od latinsko-ameriških plesov vzporedna, noge pa se premikajo tesno druga mimo druge. Telo je pokončno in zravnano.

LATINSKO AMERIŠKI PLESI:

  • Samba (plešemo v 2/4 taktu)
  • Cha-cha (plešemo v 4/4 taktu, ritem: 1,2,3,cha-cha)
  • Rumba (plešemo v 4/4 taktu)
  • Passo doble (plešemo v 2/4, 4/4, ali 6/8 taktu)
  • Jive (plešemo v 4/4 taktu)

Za razliko od standardnih plesov plešemo latinsko-ameriške največkrat v t. i. odprti plesni drži, ki omogoča več izraznosti tako plesalcu kot plesalki. Od standardnih plesov se razlikujejo tudi po vrsti oblek.

Povezave:

www.plesna-zveza.si

www.ido-dance.com

http://www.os-bozidarjajakca.si/images/stories/dokumenti_sport/ples.pdf

http://teorijasporta.weebly.com/uploads/2/4/8/1/24813267/ples.pdf

LJUDSKI PLESI

Ljudski ples je del duhovnega ljudskega izročila, je ljudska umetnost, ki se pojavlja na raznih prireditvah, proslavah, veselicah in TV oddajah. Ti plesi so značilni za najširše plasti ljudstva.

Izvirajo iz izročila, ki je lahko podedovan in jih časovno ne moremo točno opredeliti.

V različnih slovenskih pokrajinah se ljudski plesi zelo razlikujejo.

http://www.folklora.si/slovenski-ljudski-plesi/

http://www.folklora.si/slovenski-ljudski-plesi/

OTROŠKI PLESI

Rašpla, medvedek Tedy, račke, let kiss,…