Teorija

Osnovne mišice

Pomembnejše mišice in mišične skupine

TRICEPS BRACHII – TRICEPS

PECTORALIS MAJOR – VELIKA PRSNA M.

RECTUS ABDOMINIS –  TREBUŠNA M.

ADDUCTOR LONGUS – PRIMIKALKA STEGNA

SARTORIUS – KROJAŠKA M.

QUADRICEPS FEMORIS – ŠTIRIGLAVA STEGANSKA MIŠICA

BICEPS BRACHII – DVOGLAVA NADLAHTIČNA M.

DELTOID – DELTOID

TRAPEZIUS – TRAPEZ

GLUTEUS MAXIMUS – VELIKA ZADNJIČNA M.

HAMSTRING GROUP – ZADNJE STEGENSKE M.

GASTROCNEMIUS – DVOGLAVA  MEČNA M.