Mali nogomet

Tekmo igrata dve moštvi, od katerih ima vsako na igrišču do 5 igralcev. Eden med njimi je vratar.

Zamenjava igralcev se lahko vrši na vsaki tekmi. Največje število rezervnih igralcev je 7.

Število menjav med igro je neomejeno. Menjave so leteče, v primerih menjave vratarja pa mora biti igra prekinjena. Igralec, ki je bil zamenjan, se lahko vrača ponovno v igro, kot menjava drugega igralca.

Leteča menjava je tista menjava, ki se opravi, ko je žoga v igri. Pri tem je treba upoštevati naslednje:

 • igralec, ki zapušča igro, mora to storiti na sredini igrišča, kjer je označen prostor za menjave;
 • igralec, ki vstopa v igro, mora to storiti v označenem prostoru za menjave, vendar šele, ko igralec, ki zapušča igrišče, prestopi vzdolžno črto;
 • rezervni igralec mora v celoti spoštovati odločitve sodnika, če igra ali ne igra;
 • zamenjava igralca je izvršena, ko rezervni igralec vstopi na igrišče.

Vsak igralec lahko zamenja svoje mesto z vratarjem, pod pogojem, da mu zamenjavo dovoli eden od sodnikov in da je izvršena v času prekinitve igre.

 

Igra se sestoji iz 2 (dveh) enakih delov, od katerih traja vsak del po  20 minut.

Moštva imajo pravico zahtevati enominutni odmor (v nadaljevanju time – out) v vsakem polčasu enkrat.

Pred začetkom tekme izvrši sodnik žrebanje. Moštvo, ki dobi žreb, ima možnost izbire strani igrišča ali začetnega udarca.

Igra se prične na sodnikov znak, igralec udari žogo, ki miruje na sredini igrišča, v nasprotno polje. Dokler ta udarec ni izveden, morajo vsi igralci obeh moštev stati na svoji polovici igrišča. Igralci nasprotnega moštva morajo biti od izvajalca začetnega udarca oddaljeni najmanj 3 (tri) m, vse dokler žoga ni v igri, to je dokler ni prevalila svojega obsega. Igralec, ki je izvedel začetni udarec sme z žogo igrati ponovno šele takrat, ko se jo je dotaknil katerikoli drug igralec.

Po doseženem zadetku se igra nadaljuje ponovno na zgoraj opisani način, s tem, da začetni udarec izvaja igralec tistega moštva, ki je zadetek prejelo.

Žoga je izven igre, ko s svojim celotnim obsegom, po tleh ali zraku, zapusti vzdolžno ali prečno črto in tedaj, ko sodnik igro prekine.

Žoga je v igri ves ostali čas od začetka do konca tekme, vključno v primerih, ko se odbije od prečke ali vratnice, ko se odbije od enega od sodnikov, če se le-ta nahajata na igrišču in ko se pričakuje odločitev v zvezi kršitve pravil igre, sodnik pa igre še ni prekinil.

Zadetek je dosežen takrat, ko žoga v celoti preide črto v vratih med stebričkoma in prečko, če je pri tem igralec moštva, ki je v napadu ni namerno vrgel ali sunil z roko.

Igralec, ki stori enega od spodnjih prekrškov, bo kaznovan s prostim udarcem za nasprotno moštvo, ki bo izveden z mesta, kjer je prekršek storjen. V kolikor stori prekršek igralec moštva, ki se brani, v svojem kazenskem prostoru, bosta sodnika dosodila kazenski udarec.

 • udari ali poskuša z nogo udariti nasprotnika,
 • spotakne nasprotnika, ga pri tem zruši ali poskuša zrušiti,
 • skoči na nasprotnika,
 • napada, oziroma močno odriva nasprotnika na nevaren način,
 • napada nasprotnika od zadaj,
 • udari ali poskuša udariti nasprotnika z roko,
 • drži nasprotnika
 • suva nasprotnika,
 • nasprotnika napada z rameni,
 • igra z roko, nosi žogo, jo vrže ali sune s katerimkoli delom roke.

Igralec, ki stori enega od naslednjih prekrškov bo kaznovan z dosojenim indirektnim prostim udarcem v korist nasprotnega moštva, ki bo izveden z mesta prekrška, razen če je prekršek storjen v kazenskem prostoru. V tem primeru bo posredni prosti udarec izveden s črte kazenskega prostora z mesta, ki je najbliže mestu prekrška.

 • če po mnenju sodnika igra nevarno, npr. poskuša udariti žogo, ki jo vratar drži v rokah.
 • če namerno zapira nasprotnika, ne da bi pri tem želel z žogo igrati in pri tem skače ali s svojim telesom in s preletavanjem nasprotniku zapira pot.
 • če napada vratarja, razen če se ta nahaja izven kazenskega prostora.

Igralec bo opozorjen, če:

 • ob leteči menjavi vstopi na igrišče preden ga je zapustil igralec, ki ga zamenjuje ali pa je to storil na nepravem mestu,
 • stalno krši pravila,
 • z besedami ali kretnjami negoduje na odločitve sodnika in
 • se vede nešportno.

Za vsakega od navedenih prekrškov je z mesta prekrška treba dosoditi posredni prosti udarec v korist nasprotnega moštva. Če je prekršek storjen v kazenskem prostoru, se prosti udarec izvede s črte kazenskega prostora z mesta, ki je najbliže mestu prekrška.

Igralec bo izključen iz igre, če po mnenju sodnika:

stori resen prekršek,

 • se nasilno obnaša,
 • pljune na nasprotnika ali drugo osebo,
 • prepreči nasprotni ekipi doseganje zadetka ali čisto priložnost za doseganje zadetka z namerno igro z žogo z roko,
 • prepreči čisto priložnost za doseganje zadetka nasprotniku, ki se giblje proti kršiteljevim vratom, s prekrškom, ki se kaznuje s prostim ali kazenskim udarcem,
 • uporablja prostaške ali žaljive besede in/ali kretnje,
 • dobi drugi opomin na isti tekmi.

Če sodnik igro prekine zaradi izključitve igralca, se igra nadaljuje s posrednim prostim strelom.

Proste udarce delimo v dve skupini:

 • neposredni (direktni) prosti udarci, iz katerih se lahko neposredno doseže zadetek proti moštvu, ki je prekršek storilo.
 • posredni (indirektni) prosti udarci, iz katerih neposredno ni mogoče doseči zadetka, če se žoge pri tem ni dotaknil drug igralec.

Ko igralec izvaja prosti udarec, morajo biti vsi nasprotni igralci oddaljeni od žoge najmanj 5 (pet) metrov, do trenutka, ko je žoga v igri. Žoga je v igri, ko prevali svoj obseg.

Kazenski udarec se izvaja z označenega mesta na črti kazenskega prostora. Pri izvedbi morajo biti vsi igralci, razen vratarja nasprotnega moštva in izvajalca, izven kazenskega prostora, vendar na igrišču in najmanj 5 (pet) metrov od mesta za izvajanje.

Vratar nasprotnega moštva mora stati na črti vrat med vratnicama (ne sme premikati stopala) do trenutka, ko je žoga v igri. Izvajalec mora izvesti udarec v smeri naprej in sme ponovno igrati z žogo šele, ko je z njo igral drug igralec. Iz kazenskega udarca se lahko neposredno doseže zadetek.

Tedaj, ko žoga s celim svojim obsegom, po tleh ali po zraku, zapusti igrišče na vzdolžni črti, se izvede udarec iz outa v korist nasprotnega moštva, katerega igralec je imel zadnji dotik z žogo. Udarec iz outa se izvede z nogo. Izvajalec udarca iz outa mora ob izvedbi stati z enim delom, ali z obema stopaloma na vzdolžni črti igrišča ali izven igrišča. Žoga mora na vzdolžni črti mirovati.

Žoga je v igri, ko prevali svoj obseg, izvajalec pa se sme žoge dotakniti šele takrat, ko je z njo že igral drug igralec. Igralci nasprotnega moštva morajo biti pri izvajanju udarca iz outa oddaljeni od žoge najmanj 5 m. Zadetek, ki je dosežen neposredno iz udarca iz outa, se ne prizna.

Tedaj, ko žoga s katero je igral zadnji igralec napadajočega moštva, po tleh ali po zraku zapusti prečno črto, mora vratar vrniti žogo v igro z rokami. Vrne jo tako, da jo iz kazenskega prostora vrže v polje izven kazenskega prostora, vendar ne čez polovico igrišča. Žoga je v igri, ko zapusti kazenski prostor.

Če žoga, ki jo vratar z roko vrača v igro preleti sredino igrišča ne da bi predhodno padla na tla ali z njo ni igral drug igralec, bodo sodniki dosodili posredni prosti udarec v korist nasprotnega moštva s kateregakoli mesta na sredinski črti. Če vratar po vmetavanju žoge z roko, dobi žogo vrnjeno od soigralca in se je dotakne ali ulovi z roko, bodo sodniki dosodili posredni prosti udarec v korist nasprotnega moštva na črti kazenskega prostora, z mesta, ki je najbliže prekršku.

Tedaj, ko žoga preide prečno črto  po tleh ali po zraku in je z njo igral zadnji igralec branečega moštva, bosta sodnika dosodila udarec iz kota v korist napadajočega moštva. Pri udarcu iz kota se mora žoga postaviti točno na stičišču vzdolžne in prečne črte. Igralci nasprotnega moštva, v odnosu na izvajalca, morajo biti ob izvedbi najmanj 5 m od žoge, dokler ta ni v igri. Igralec, ki je izvedel udarec iz kota, ne sme ponovno igrati z žogo, dokler z njo ni igral drug igralec. Pri udarcu iz kota se lahko neposredno doseže zadetek.

OSNOVNI TEHNIČNI ELEMENTI

Vrste udarcev:

a) z notranjim delom stopala;

b) s sprednjim zunanjim delom stopala;

c) z nartom stopala;

č) sprednjim notranjim delom stopala;

d) udarci s konico, peto ali kolenom.

vodenje žoge z nartom zaustavljanje z notranjim delom stopala zaustavljanje s podplatom
udarec s sprednjim  notranjim delom stopala Podajanje žoge z zunanjim delom stopala Podajanje žoge z notranjim delom stopala
Zaustavljanje žoge s podplatom Podajanje z nartom stopala Zaustavljanje z notranjim delom

Ofsajd – prepovedan položaj

Igralec se znajde v nedovoljenem položaju, ko njegov soigralec poda žogo naprej proti nasprotnikovim vratom in pred vrati nista vsaj dva nasprotnikova igralca.

SODNIŠKI ZNAKI:

http://www2.arnes.si/~osljsmar4/Staff/nogometni%20sodniski%20znaki.pdf