ŠVK

Analize zbranih podatkov omogočajo ugotavljanje sprememb telesnih značilnosti ter gibalnih sposobnosti šolske populacije na nacionalni ravni, kar služi kot strokovna osnova pri oblikovanju nadaljnje strategije razvoja športne vzgoje na vzgojno-izobraževalnem področju in tudi širše. Podatki so namenjeni otrokom in mladostnikom, njihovim staršem in športnim pedagogom. Ti lahko pomagajo in spremljajo telesni in gibalni razvoj otrok, njihove dosežke primerjajo z dosežki vrstnikov, jim pomagajo pri vključevanju v športne dejavnosti v šoli ali zunaj nje (spremljanje osebnega razvoja vsakega posameznika).

MERSKI POSTOPKI IN KAJ Z NJIMI MERIMO:

TELESNE ZNAČILNOSTI (ANTROPOMETRIČNE MERE)

 • TELESNA VIŠINA (ATV) – dolžinski razsežnosti telesa
 • TELESNA TEŽA (ATT) – voluminoznosti telesa
 • KOŽNA GUBA NADLAHTI (AKG)  – količina podkožnega maščevja (merimo s kaliperom)

MOTORIČNE oz. GIBALNE SPOSOBNOSTI (TESTI)

 • DOTIKANJE PLOŠČE Z ROKO (DPR) – hitrost izmeničnih gibov
 • SKOK V DALJINO Z MESTA (SDM) – eksplozivna moč
 • PREMAGOVANJE OVIR NAZAJ (PON) – koordinacija gibanja telesa
 • DVIGANJE TRUPA (DT)   – mišična vzdržljivost trupa
 • PREDKLON NA KLOPICI (PRE) – gibljivost
 • VESA V ZGIBI (VZG) – mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok
 • TEK NA 60 M – sprinterska hitrost
 • TEK NA 600 M – vzdržljivost v dalj trajajočem naprezanju

 Računalniški program GRAF 3 WEB

Podatki o zadnji verziji programa GRAF 3 WEB:  verzija 1.00 z dne 18.7.2002.

Program GRAF 3 WEB omogoča vnos podatkov za posameznika in na osnovi vnesenih rezultatov izriše njegov graf. Posamezniku tako omogoča, da kadarkoli vnese podatke in ugotavlja kje v populaciji se ti podatki nahajajo. Če so boljši od republiškega povprečja, je vrednost histograma nad 50, če so slabši od republiškega povprečja je vrednost histograma pod 50, če pa so enaki republiškemu povprečju, je vrednost histograma enaka 50. Histogrami predstavljajo surove rezultate posameznika preračunane v T vrednosti. Na desni strani grafa se da v prvi koloni razbrati, koliko učencev je pri neki T vrednosti slabših od mojega rezultata, v drugi koloni pa koliko učencev ima od mene slabšo vrednost XT, ki predstavlja povprečje vseh osmih motoričnih testov. Če kateri izmed osmih motoričnih testov manjka, se XT ne izračuna.

Program ne preverja razpone vrednosti vnesenih rezultatov (zgornja in spodnja meja rezultata)!!! Vnos poljubnih podatkov tako učencem omogoča tudi eksperimentiranje z vnesenimi rezultati in ugotavljanje, kje v svoji populaciji bi bili, če bi imeli tak in tak rezultat.

Graf se da tudi izpisati na tiskalniku s pomočjo opcij tiskanja, ki jih ponuja sam brskalnik, ali z uporabo desne tipke na miški – z njo kliknemo na graf in izberemo želeno opcijo.

V kakšnih enotah se vnašajo podatki:

 Ime testa oznaka testa primer vnosa kaj pomenijo te številke?
telesna višina ATV 1855 185,5 cm
telesna teža ATT 885 88,5 kg
kožna guba nadlahti AKG 08 8 mm
dotikanje plošče z roko DPR 56 56 ponovitev
skok v daljino z mesta SDM 255 255 cm
poligon nazaj PON 087 8,7 sekund
dviganje trupa DT 45 45 ponovitev
predklon PRE 51 51 cm
vesa v zgibi VZG 098 98 sekund
tek na 60 m T60 085 8,5 sekund
tek na 600 m T600 124 124 sekund

Program lahko zaženete s klikon na naslednji link:

https://svkarton.si/

http://www.fsp.uni-lj.si:8080/Graf3