Kolesarjenje

Šola organizira preverjanje znanja in praktičnih sposobnosti za samostojno vožnjo kolesa (kolesarski izpit) po opravljenem usposabljanju učencev ( kolesarski poligon, teoretični izpit), ki v tekočem koledarskem letu dopolnijo starost 10 let.

Učenec mora pri kolesarskem izpitu pokazati:

  • da pozna in razume za kolesarja pomembne prometne znake in pravila v cestnem prometu,
  • da ima primerno razvite praktične sposobnosti za varno vožnjo s kolesom v prometu,
  • da razume zveze med dogajanjem na cesti in predpisi, ki urejajo odnose med udeleženci v prometu,
  • da zna pravilno presojati možnosti in omejitve kolesarja v prometu.

Varno kolo:

  • obvezna oprema kolesa in kolesarja (krmilo, zavore, luči, odsevniki, zvonec, kolesarska čelada),
  • pravilne nastavitve obvezne opreme in drugih naprav na kolesu,
  • tehnični pregled kolesa in nalepka Varno kolo,
  • kaj je treba upoštevati pri nakupu kolesa,
  • izbira kolesarske čelade in pravilna uporaba.

Po uspešno opravljenem ocenjevanju znanja za samostojno vožnjo s kolesom v cestnem prometu dobi učenec kolesarsko izkaznico.

Povezave:

www.kolesarska-zveza.si

www.uci.ch

CPP – cestno prometni predpisi:

http://www.testicpp.si/,

http://testicpp.si/index.html