Plavanje

Kravl

Hrbtno

PLAVALNE TEHNIKE:

 • PRSNO (najstarejši način plavanja)
 • KRAVL (prosto, najhitrejša tehnika)
 • HRBTNO
 • DELFIN

Najhitrejša plavalna tehnika je kravl, sledi ji delfin nato hrbtni kravl in nazadnje prsno, ki je najpočasnejša plavalna tehnika..

SKOKI v vodo: skok na noge, skok na glavo, reševalni skok.

Gibanje nog imenujemo udarec, gibanje rok pa zaveslaj.

Plavalec se v vodi premika z usklajenim delom rok (zavesljajev) in nog (udarcev). Pri vsaki plavalni tehniki nam usklajeno gibanje rok in nog omogoča, da odrinemo čim več vode, kar omogoča gibanje plavalca naprej (v smeri plavanja). Hkrati želimo delo rok in nog uskladiti tako, da je upor vode, ki telo med gibanjem zaustavlja, čim manjši.

Plovnost je sposobnost mirujočega telesa, da se obdrži na vodni gladini. Če je predmet potopljen, deluje nanj sila vzgona in ga potiska navzgor. Izkaže se, da ni tako pomembno, koliko je plavalec težak na kopnem, pomembnejša je prostornina njegovega telesa in odnos njegove teže do te prostornine (specifična masa telesa). Tako na vsako telo, ki je v vodi, delujeta dve sili. Sila teže telesa (Fg), ki kaže navpično navzdol in sila vzgona (Fvz), ki je enaka teži izpodrinjene vode in kaže navpično navzgor. Odvisno od velikosti teh dveh sil so možna tri stanja plovnosti:

 • Fvz < Fg → negativna plovnost. Telo se potopi (npr.: kamen).
 • Fvz = Fg → uravnotežena plovnost. Telo lebdi v vodi pod gladino (npr.: kos lesa).
 • Fvz > Fg → pozitivna plovnost. Telo se dvigne proti vodni gladini in izplava na gladino (npr.: kos stiropora) tako, da je samo del telesa potopljen v vodi in je izpolnjeno Fvz = Fg.

Sila vzgona deluje na plavalca in ga potiska navzgor.

TERMOREGULACIJA: fiziološki proces, ki omogoča vzdrževanje stalne telesne temperature.

PLAVALEC (ZNAČKA BRONASTI DELFIN) je tisti posameznik, ki preplava (najmanj) 50 metrov, vmes iz prsnega položaja preide na hrbet in zopet nazaj v prsni položaj in nadaljuje s plavanjem. Plavanje prične s skokom na noge v vodo.

V vodi plavalec lahko počiva, ko se uleže na hrbet ter z rokami in nogami zavzame čim večjo površino (mrtvak).

Če rešujemo onemoglega ali utapljajočega moramo v vodo skočiti na noge, tako da ves čas vidimo ponesrečenca (reševalni skok). Rešujemo le, če smo zelo dobri plavalci. Če je le možno, rešujemo s kopnega ali poiščemo pomoč. Pazimo, da pri reševanju ne spravimo v smrtno nevarnost tudi sebe.

Številčna ocena Opisna ocena Naziv
0 Neplavalec, neprilagojen na vodo
1 Neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 1 Bronasti morski konjiček
2 Neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 2 Srebrni morski konjiček
3 Neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo3 Zlati morski konjiček
4 Neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 4 Delfinček
5 Plavalec, stopnja znanja plavanja 5 Bronasti delfin
6 Plavalec, stopnja znanja plavanja 6 Srebrni delfin
7 Plavalec, stopnja znanja plavanja 7 Zlati delfin

 

OCENJEVANJE ZNANJA PLAVANJA S POMOČJO UVELJAVLJENIH MERIL

Oceno 0 dobi učenec, ki ni prilagojen na vodo v taki meri, da je sposoben drseti na vodi.

Oceno 1 dobi učenec, ki uspešno opravi naslednji nalogi:

 • Učenec zadrsi v prsnem položaju iztegnjen z vzročenimi rokami in glavo med rokami.
 • Drsenje z glavo v vodi mora trajati vsaj 5 sekund.

Za uspešno opravljen preizkus dobi učenec značko Bronasti morski konjiček.

Oceno 2 dobi učenec, ki uspešno opravi naslednje naloge:

 • Učenec mora preplavati 8 m s poljubnim načinom plavanja neprekinjeno brez vmesnega dotika dna, roba bazena ali drugega plavalca.
 • Plavanje prične v vodi.
 • Nalogo lahko izvede tudi s plavanjem pod vodo.( takšnemu plavanju se raje izognimo).

Za uspešno opravljen preizkus dobi učenec značko Srebrni morski konjiček.

Oceno 3 dobi učenec, ki uspešno opravi naslednje naloge:

 • Učenec mora preplavati razdaljo 25 m s poljubnim načinom plavanja neprekinjeno brez vmesnega dotika dna, roba bazena ali drugega plavalca.
 • Plavanje prične v vodi ali s skokom v vodo na noge.
 • Razdaljo lahko preplava v eni ali dveh smereh, toda razdalja čistega plavanja ne sme biti krajša od 25 m.

Za uspešno opravljen preizkus dobi učenec značko Zlati morski konjiček.

Oceno 4 dobi učenec, ki uspešno opravi naslednje naloge

 • Učenec mora preplavati razdaljo 35 m s poljubnim načinom plavanja neprekinjeno brez vmesnega dotika dna, roba bazena ali drugega plavalca.
 • Plavanje prične s skokom v vodo na noge.
 • Razdaljo lahko preplava v eni ali dveh smereh, toda razdalja čistega plavanja ne sme biti krajša od 35 m.

Pojasnilo:Pri preverjanju znanja plavanja v bazenih, ki so krajši od 35 m, se učenec meter pred obratom s plavanjem brez stopanja na tla ali dotika stene bazena obrne v nasprotno smer. Pri določanju dolžine plavanja učitelj upošteva dolžino, ki jo plavalec dejansko preplava in ne dolžine bazena. Pri preverjanju znanja plavanja na odprtih vodah mora učitelj dolžino 35 m vidno označiti.

Za uspešno opravljen preizkus dobi učenec značko Delfinček.

Oceno 5 dobi učenec, ki uspešno opravi naslednji nalogi:

 • Učenec mora preplavati razdaljo 50 m tako, da plava v eno smer 25 m, kjer se med plavanjem obrne in plava nazaj proti cilju. Med plavanjem drugih 25 m se v sredini ustavi in iz ležečega položaja na prsih preide skozi pokončni položaj v ležeči položaj na hrbtu ter zopet nazaj skozi pokončni pložaj v položaj na prsih. Nato nadaljuje s plavanjem do cilja.
 • Plavanje prične s skokom na noge v vodo.

Za uspešno opravljen preizkus dobi učenec značko Bronasti delfin.

Oceno 6 dobi učenec, ki uspešno opravi naslednji nalogi:

 1. Učenec mora neprekinjeno plavati 10 minut.
 • Plava neprekinjeno, brez vmesnih počitkov ali postankov.
 • Hitrost plavanja si prilagaja sam, ne sme pa plavati mrtvaka na mestu.
 • V bazenskih kopališčih učenec plava v različnih smereh, ne sme pa se prijeti za steno bazena in to izkoristiti za počitek.
 • Učenca ne sme nihče motiti med plavanjem.
 1. Učenec mora glede na starost preplavati razdaljo 50 kravl v določenem času:

dečki 10- 12 let – 1:10, deklice: 1:15

 • Plavanje prične s skokom na glavo

Za uspešno opravljen preizkus dobi učenec značko Srebrni delfin.

Oceno 7 dobi učenec, ki uspešno opravi naslednje naloge:

 • Učenec mora preplavati razdaljo 150 m mešano.
 • Prvih 50 m plava prsno, drugih 50 m hrbtno in tretjih 50 m kravl..
 • Plavanje prične s skokom na glavo
 • Razdaljo 150 m mešano mora preplavati v določenem času glede na starost in spol:

dečki 10 – 12 let – 3:30, deklice – 3:45

 • Nalogo izvajamo samo na vodnih površinah, kjer so predpisane dolžine določene in kjer je možen štartni skok.
 • Povelje za start je »Na mesta« in »Hop«. Učitelj meri čas s štoparico do sekunde natančno.

 Za uspešno opravljen preizkus dobi učenec značko Zlati delfin.

Učenec postane plavalec, ko opravi naloge za bronastega delfina, v katerih pa ni natančno določen način plavanja. Kljub temu pa se za plavalca šteje tistega učenca, ki zna plavati eno od plavalnih tehnik tudi s potapljanjem glave in izdihovanjem v vodo ( prsno, kravl, v posebnih primerih tudi hrbtno. Pri slednjem je treba dodatno preveriti obvladanje potapljanja glave, gledanja pod vodo in izdihovanja v vodo.

Povezave:
Plavalna zveza
Fina