Gimnastika

Gimnastika ima velik vpliv na razvoj koordinacije, saj je ena redkih športnih panog, kjer se gibanja izvajajo v vseh smereh, velik vpliv pa ima tudi na gibljivost in moč predvsem ramenskega obroča in trupa.

TEKMOVALNI ŠPORTI, združeni v Mednarodno gimnastično zvezo (kratica FIG):

 • športna gimnastika (moška in ženska),
 • ritmična gimnastika,
 • športna akrobatika,
 • športna aerobika,
 • splošna gimnastika (ali gimnastika za vse),
 • skoki z male prožne ponjave,
 • skoki na veliki prožni ponjavi;

SISTEM IZBRANIH GIMNASTIČNIH VAJ. So smotrno sestavljene gibalne naloge; njihov glavni namen je z natančnim izpolnjevanjem časovnih in prostorskih elementov gibanja doseči želen lokalni vpliv na človekov gibalni sistem.

Športna gimnastika se deli na:

 • moška športna gimnastika (6 orodij/ disciplin): parter, konj z ročaji, krogi, koza, konj (preskok) bradlja in drog.
 • ženska športna gimnastika (4 orodja/ discipline): koza (preskok), dvovišinska bradlja, gred in parter.

Ritmična gimnastika: tekmovalke izvajajo vaje brez orodja in z različnimi drobnimi orodji: kij, trak, kolebnica, žoga, obroč.

PRVINE:

AKROBATSKE PRVINE: preval naprej, nazaj, preval letno, premet v stran, naprej, nazaj, stoja na rokah, stoja na lopaticah…

RITMIČNI SKOKI: visoko-daleč, mačji skok, jelenji skok, skok strižno (škarjice).

 

DVOVIŠINSKA (ŽENSKA) IN ENO VIŠINSKA (MOŠKA) BRADLJA vaje v vesi in opori, premahi, vzmik, podmetni seskok, trebušni toč, toč jezdno…

GRED: hoja, različni skoki s sonožnim in enonožnim odrivom, obrati v vzponu v stoji in čepu, razovka; nekateri pojmi: nožiti (prednožiti, zanožiti, odnožiti, prinožiti, raznožiti), kloniti (predklon, zaklon, odklon);  drže, skoki, seskok. Vse te ritmične prvine lahko izvajamo tudi na parterju.

KOZA, KONJ (PRESKOK): raznožka, skrčka, odbočka… Preskok sestavljajo: zaletišče, odrivna deska, orodje, ki ga preskakujemo in doskočišče.

Deli preskoka: zalet, naskok na odrivno desko, odriv, prvi let, odriv z rokami, drugi let, doskok.

DROG: vaje v vesi in opori, premahi, vzmik, podmetni seskok, trebušni toč, toč jezdno.

MALA PROŽNA PONJAVA – OSNOVNI SKOKI: skok stegnjeno, skok skrčno, skok prednožno raznožno, skok z obratom za 180 ali 360 stopinj.

KROGI: kolebanja, guganja, drže

VARNOST

Najpomembnejši vidiki varnosti so:

 • oprema učencev: lahki copati s tanjšim, nedrsečim podplatom, ne ohlapna oblačila, učenec mora odstraniti nakit, speti dolge lase,…
 • oprema učitelja: športna oblačila in obutev, primerno pristriženi nohti, speti dolgi lasje, brez nakita,…

OSNOVNI POLOŽAJI: stoja, sed, leža, čep, klek, vesa, opora

POLOŽAJI V STOJI

STOJA SPETNO

STOJA RAZKORAČNO

STOJA SPOJNO (SNOŽNO)

STOJA PREDKORAČNO

STOJA RAZPETNO

STOJA PREKRIŽANO

STOJA NA LOPATICAH

 STOJA NA GLAVI

ČEP

 

SED SNOŽNO

 

KLEK

 

SED RAZNOŽNO

 

LEŽA NA HRBTU

 

LEŽA NA TREBUHU


Mešane opore (vadeči se opira na tla ali orodje z najmanj dvema različnima deloma telesa hkrati)

 

OPORA ČEPNO

 

OPORA KLEČNO

 

OPORA LEŽNO SPREDAJ

 

OPORA LEŽNO ZADAJ


Nekatera preprosta gibanja

Ročenja (položaji ali gibanje rok)

 

PRIROČENJE

 

PREDROČENJE

 

ZAROČENJE

 

VZROČENJE

 

ODROČENJE


Noženja (položaji ali gibanje nog)

PREDNOžENJE

 ODNOŽENJE

 ZANOŽENJE


Osnovna gibanja trupa: kloni (upogibi telesa), vzkloni (gib telesa iz klona v pokončni položaj), suki (obrati telesa okoli vzdolžne osi)

 

PREDKLON

 

ZAKLON

 

ODKLON

 


 

PREVAL NAPREJ RAZNOŽNO

 

PREVAL NAPREJ

PREVAL NAZAJ

PREVAL LETNO

 

PREVAL NAZAJ RAZNOŽNO

 

STOJA NA LAHTEH

 

RAZOVKA

 

PREMET V STRAN

 

STOJA NA LOPATICAH

 

ORODNA GIMNASTIKA – NEKATERI ELEMENTI

 

HOJA V VZPONU

 

 

HOJA BOČNO

 

POSKOK SONOŽNO Z ZAMENJAVO NOG

 

OBRAT V VZPONU SONOŽNO ZA 180 STOPINJ

 

OBRAT V ČEPU ZA 180 STOPINJ

 

SESKOK VLEKNJENO SONOŽNO ALI RAZNOŽNO

 

RAZNOŽKA ČEZ KOZO

 

SKRČKA ČEZ KOZO

 

ODBOČKA

 

VZMIK

Povezave:

www.gimnasticna-zveza.si/

www.fig-gymnastics.com